Kokybės politika

UAB „Ardega“ savo veiklą pradėjo 1999 metais. Mūsų darbo sritis – prekyba aukšto, vidutinio ir žemo slėgio dujotiekių, katilinių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiais. Bendrovėje dirba savo sritį išmanantys specialistai, kurie padeda klientams išsirinkti geriausią jų poreikius atitinkančią prekę bei teikia konsultacijas visais šildymo, vėdinimo sistemų, įrangos montavimo bei eksploatavimo klausimais.
 
Pagrindiniai UAB „Ardega“ siekiai ir tikslai:
  • didinti bendrovės vertę bei konkurencingumą, nuolat tobulinant visus bendrovės valdymo ir veiklos procesus;
  • atsižvelgti į klientų pageidavimus ir maksimaliai tenkinti jų poreikius.
 
Šių tikslų įgyvendinimui UAB „Ardega“ įsipareigoja:
 
  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, analizuoti ir gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
  • analizuoti klientų poreikius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius sprendimus;
  • siekti visapusiško naudingo bendradarbiavimo tiek su tiekėjais, tiek su klientais;
  • užtikrinti reikiamą darbuotojų kvalifikaciją ir sistemingai ją kelti;
  • siekti sukurti darbingą aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas atsako už savo veiksmus, žino ir supranta kokybės politiką;
  • skirti visus išteklius, reikalingus efektyviam kokybės vadybos sistemos funkcionavimui.

įrangos gamintojai